Welcome to BaRK 'n' Cats'

Last updated
2009-09-23 10:46

Niektóre z ostatnich Zdjęcia rodzinne

Some Recent Pictures of the Family

Poprzednie zdjęcie||Zdjęcie 1||Następne zdjęcie

Ten, i kilka nastepnych zdjęć, zostały podjęte kiedy Barbara i ja byliśmy w Lethbridge na wesele Cathy i Wade we wrześniu 2005 roku.

Od lewej: córka Melanie (Artura mlodsze), Myra (żona Artura), Arthur (Sophie's najmlodszych), Amanda (starsza córka Artura) i Sophie na weselu Cathy we wrzesniu 2005 roku.

Mom, Arthur, and his family.

This, and the next few pictures, were taken when Barbara and I were in Lethbridge for the wedding of Cathy and Wade in September 2005.

From left to right: Melanie (Arthur's younger daughter), Myra (Arthur's wife), Arthur (Sophie's youngest), Amanda (Arthur's older daughter), and Sophie at Cathy's wedding in September 2005.

Previous Page||Page 1||Next Page

Copyright ©2006-2020 BaRK 'n' Cats. All Rights Reserved.